بِسم رَبِ الشُهَداءِ وَ الصِدیقین

کوله بار کرمان

کمیته مرکزی خادم الشهداء استان کرمان

نذر شهدایی


 

 

#نذر_شهدایی

کمک ماهیانه به فعالیت های 
فرهنگی_شهدایی کمیته مرکزی خادم شهداء استان کرمان

پرداخت مستقیم :

https://idpay.ir/koolebarkerman

شماره کارت :

 ۵۸۹۲-۱۰۱۱-۳۰۴۸-۴۷۲۴

 

یادمان چزابه

شوش

دو کوهه

آبادان

خرمشهر

یادمان شلمچه

یادمان علقمه

یادمان اروند

یادمان فکه

یادمان شرهانی

ابزار رایگان وبلاگ

هدایت به بالای صفحه