پست الکترونیک : 

Komitekerman@gmail.com


تلفن :

۰۳۴-۳۳۲۲۰۰۰۰


آدرس :

کرمان ،خیابان ناصریه ، خیابان شهید ایرانمنش ، موزه شهید باهنر


کمیته مرکزی خادم الشهداء استان کرمان را در فضای مجازی دنبال کنید...