هم اکنون مراسم اعزام خادمین راهیان نور بازه اول به مناطق عملیاتی