در راستای آماده سازی قرارگاه شهید کازرونی اهواز برای راهیان نور به

 تعدادی نیرو فنی(جهادی)کار از جمله(بنا ،گچ کار ، جوشکار ، خطاط ، برق کار ، لوله کش ، نقاش ، سیستم صوت ، نیروی کاری برای درست کردن سنگر و فضا سازی ، تعمیرات اسپیلت و... ) 
برای تاریخ  شنبه ۳۰ بهمن ماه به مدت دو هفته نیاز می باشد لذا هر کدام از شما خادمین بزرگوار (برادران) تخصصی در موارد بالا دارید خواهشمندیم با شماره 09139871935 جهت سوال و اعزام هماهنگی انجام دهید. زدن دو دوز واکسن برای اعزام ضروری است.

🔶کمیته مرکزی خادم شهداء استان کرمان👇


 ┄┅•═༅𖣔✾‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🌺✾‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𖣔༅═•‏┅┄
╭═━⊰ 🍂🌺🌷🌺🍂 ⊱━═╮
 https://zil.ink/koolebarkerman
╰═━⊰ 🍂🌺🌷🌺🍂 ⊱━═╯
 ┄┅•═༅𖣔✾‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🌺✾‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𖣔༅═•‏┅