بازدید معاونت محترم هماهنگ‌کننده سپاه ثارالله استان کرمان از اردوگاه شهید کازرونی اهواز و جلسه مشترک با مسئول محترم اردویی کرمان و مسئول اردوگاه شهید کازرونی