راه اندازی موکب در گلزار شهدای بین المللی استان کرمان توسط کمیته مرکزی خادم الشهداء استان کرمان