کمیته مرکزی خادم الشهداء استان کرمان را در آپارات دنبال کنید :

 

 

کوله بار کرمان