کمیته مرکزی خادم الشهداء استان کرمان را در پیام رسان ایتا دنبال کنید :

 

 

کوله بار کرمان