فضای مجازی

______

برادران

خواهران

 

اطلاعات تماس

______

مسول کمیته

برادران :

علی محمد پور

شماره تماس :

09227309610

مسول کمیته

خواهران :

-----

شماره تماس :

-----

 

سامانه ها

______

نرم افزار

کوله بار

 

کمیته مرکزی خادم الشهداء استان کرمان را در فضای مجازی دنبال کنید...

 

اشتراک گذاری :