فضای مجازی

______

برادران

خواهران

 

اطلاعات تماس

______

مسول کمیته

برادران :

علی اصغر روح الامینی

شماره تماس :

09900525815

مسول کمیته

خواهران :

----

شماره تماس :

----

 

سامانه ها

______

نرم افزار

کوله بار

 

کمیته مرکزی خادم الشهداء استان کرمان را در فضای مجازی دنبال کنید...

 

اشتراک گذاری :