فضای مجازی

______

برادران

خواهران

 

اطلاعات تماس

______

مسول کمیته

برادران :

علی جرجندی نیا

شماره تماس :

09140598495

مسول کمیته

خواهران :

----

شماره تماس :

----

 

سامانه ها

______

نرم افزار

کوله بار

 

کمیته مرکزی خادم الشهداء استان کرمان را در فضای مجازی دنبال کنید...

 

اشتراک گذاری :